Board of Directors

Directors

As of January 1 2022

Representative Director
Chairman of the Board
 • Makio Tanehashi

Representative Director
President & Chief Executive Officer
 • Hitoshi Nomura

Representative Director
Executive Vice President Executive Officer
 • Kengo Fukui

Director
Senior Managing Executive Officer
 • Katsuhito Ozawa

 • Akira Izumi

Director
Managing Executive Officer
 • Hisatoshi Kato

 • Hideshi Akita

 • Takeshi Jinbo

External Director
 • Shuichi Hattori

 • Yoshimitsu Onji

 • Takeo Nakano

 • Yumiko Kinoshita

Audit and Supervisory Board Members

As of January 1 2022

Audit & Supervisory Board Member
 • Kouji Kawakubo

 • Takashi Yoshino

Audit & Supervisory Board Member (Independent)
 • Takao Yamaguchi

 • Sayaka Hieda

Managing Officers

As of January 1 2022

President & Chief Exective Officer Hitoshi Nomura
Executive Vice President
Executive Officer
Kengo Fukui
Senior Managing Executive Officer Katsuhito Ozawa
Akira Izumi
Hisayoshi Kato
Managing Executive Officer Hisatoshi Kato
Hideshi Akita
Takeshi Jinbo
Managing Officer Satoshi Eida
Shinjiro Kobayashi
Nobuyoshi Takahashi
Masayuki Okubo
Kazuki Sugise
Yusuke Mishima
Katsuhiko Tamai
Hiroshi Takahashi
Fumio Tajima
Shigeru Sabayashi
Hiroto Fukui
Kenji Sugaya